POLÍTICA DE COOKIES

canserola.com

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar l’ús de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pot utilitzar per navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc Web amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i també poden, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d’aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a l’utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, basat en una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Can Serola per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s’emplea per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Can Serola serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el Lloc Web i l’experiència de l’usuari en navegar en el Lloc Web. Els principals objectius pels quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accés i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc Web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a la qual l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recull de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar a usuaris individuals.

Pot obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):

Twitter https://twitter.com/privacy Facebook https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter Google Maps https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/ Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370 TikTok https://www.tiktok.com/legal/cookie-policy?lang=es

La(s) entitat(es) encarregada(es) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre i quan ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

Can Serola incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari ha de referir-se a les mateixes per informar-se sobre aquestes cookies i, en el seu cas, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços on es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’accedir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el supòsit que rebutgi l’ús de cookies —total o parcialment— podrà seguir utilitzant el Lloc Web, encara que podria tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix.

Aquest document de Política de Cookies ha estat creat el dia 03/04/2024.